Archiwa tagu: LookIntoBitcoin

Kiedy wyjść z Bitcoina?

Bitcoin przebijając kolejne szczyty i zaliczając korekty wywołuje duże emocje u inwestorów, zwłaszcza tych, którzy patrzą tylko na wykres ceny. Na szczęście możemy skorzystać z danych blockchain Bitcoina, które pozwalają lepiej niż sama cena określić fazę cyklu, w której się znajdujemy. A to pozwala ostudzić trochę emocje i odczytać sygnały kiedy definitywnie należy się ewakuować z rynku, nie polegając na „wróżbitach” prognozujących dziś maksynalną cenę w tej hossie.

Poniżej 4 metryki, które dosyć dobrze pokazują sytuację na rynku i jednocześnie dostępne są bez opłat na portalu LookIntoBitcoin. Nie będę wchodził w duże szczegóły jak te metryki się liczy, bo nie jest to konieczne do ich skutecznego używania. Każdy zainteresowany może znaleźć w sieci dokładne opisy.

Puell Multiple

Mnożnik Puella to dosyć prosty, ale sprytny wskaźnik, który pośrednio opiera się na opłacalności wydobycia monet przez górników. Pokazuje nam ile razy dzienna wartość wydobytych monet jest większa od 365-dniowej średniej kroczącej z wartości wydobycia.

Jak widać na wykresie wskaźnik dosyć celnie wyprzedzał pojawienie się górki  (żółte prostokąty na wykresie). Dosyć, gdyż wysłał również sygnał dla fałszywej górki z początku 2013 roku, którą pominiemy w analizie (oznaczone szarym prostokątem na wykresie).

Źródło: LookIntoBitcoin.com

Przeanalizowałem 3 ostanie hossy zbierając istotne dane poniżej w tabelce. Wygląda, że cena Bitcoina po przebiciu kluczowych wartości wskaźnika (4 – wkroczenie w strefę czerwoną, 6 – przerywana linia w strefie czerwonej) w kojenych hossach coraz słabiej rośnie. W 2011 od poziomu Puell Multiple = 4  do szczytu można było pomnożyć kapitał ponad 16 razy. W 2017 już tylko 2 razy. Jeśli trend się utrzyma to oznacza, że można wychodzić z rynku wcześniej z większym spokojem wiedząc, że zostawimy na stole mniej niż w poprzednich hossach. Najniższa bezpieczna dla wyjścia wartość Puell Multiple wyniosła 6. Natomiast łącząc szczyty górek dla wykresu Puell Multiple wyznacza nam się trend spadkowy, który nie daje pewności, że i tym razem tak będzie. Co ciekawe patrząc po datach należy spodziewać się, że od przekroczenia kluczowych poziomów do szczytu mamy od 20 (Puell = 4) do zaledwie 4 dni (Puell = 6). Wniosek: zdecydowanie przy przekroczeniu wartości Puell = 4 będzie to sygnał, że należy poważnie rozważyć ewakuację.

Źródło: Opracowanie własne

Warto jednak w scenariuszu wyjścia uwzględnić kolejne wskaźniki, aby zwiększyć prawdopobieństwo dobrych decyzji. Szczególnie ma to znaczenie, że Puell Multiple fałszywie zasygnalizował górkę z początku 2013 roku. Więc istnieje ryzyko,  że opieranie się tylko na tym wskaźniku sprowokuje zbyt szybką sprzedaż Bitcoina.

MVRV-Z Score

Kolejny ciekawy wskaźnik bazuje na sprawdzeniu przewartościowania kapitalizacji rynkowej Bitcoina (liczba monet x aktualna cena)  względem zrealizowanej kapitalizacji Bitcoina policzonej jako suma wartości monet z ich rzeczywistej ostatniej ceny transakcyjnej (czyli wartość monety hodlowanej będzie oparta o jej ostanią cenę transakcyjną, a nie aktulną wycenę rynkową Bitcoina). Żeby dało się sprawnie korzystać z tego porównania różnica pomiędzy tymi kapitalizacjami jest podzielona przez odchylenie standardowe kapitalizacji rynkowej (czyli miarę rozproszenia wartości).

Źródło: LookIntoBitcoin.com

Niestety pierwsza hossa nam się w pełni nie wyrysowała wg wskaźnika, ale może to być powodem niedojrzałości rynku, a w szczególności krótkim czasem od startu Bitcoina oraz inną skalą hodlingu. Róznież w przypadku fałszywego szczytu z kwietnia 2013 wkaźnik wysłał błędny sygnał. Natomiast już ostatnie dwie hossy dosyć precyzyjnie zostały zarysowane. I na nich się skupimy.

Źródło: Opracowanie własne

Jak widać wskaźnik bardzo dynamiczne wkracza w czerwoną strefę na wykresie  i w ciągu jednego dnia (2013) lub dwóch dni (2017) potrafi przebić środkową wartość dla strefy. Jeśli ta hossa miałaby być podobna do poprzedniej to nawet po wyjściu z rynku jak tylko wskaźnik wejdzie w czerwoną strefę do szczytu zostanie tylko od 40% do 20% wzrostu. Jak widać czas od wejścia do strefy czerwonej do górki to od 16 do 9 dni. I jeśli trend się utrzyma to należy się spodziewać, że będzie jeszcze mniej czasu. W każdym razie potwierdzenie wczesnego sygnału Puell Multiple z sygnałem z MVRV-Z Score powinno nas zmotywać co najmniej do przeniesienia monet z zimnego porfela na giełdę.

Reserve Risk

Reserve Risk przedstawia pewność długoterminowych hodlerów Bitcoina względem ceny Bitcoina na dany moment. Zakładając, że długoterminowi holderzy mają większą wiedzę na temat samego Bitcoina oraz jego rynkowych cyklów powinni lepiej identyfikować korzystne momenty kupna i sprzedaży Bitcoina w porównaniu do nowych graczy na rynku. Sam mechanizm wylicznia wskaźnika jest nieco skomplikowany. Poprzestańmy na tym, że wykorzystuje do obliczeń wartość sprzedanych monet ważoną w oparciu o czas hodlowania.

Źródło: LookIntoBitcoin.com

Widać, że wskaźnik dobrze wyznaczył kolejne górki, chociaż znów wysłał błędny sygnał w przypadku fałszywego szczytu hossy z 2013. Szczegółowe sprawdzenie pokazuje, że punktem odcięcia jest wartość $0.02 na wskaźniku, od której rozpoczyna się strefa czerwona.

Źródło: Opracowanie własne

Analogicznie jak poprzedni wskaźnik od momentu sygnału do szczytu górki jest coraz mniej czasu i coraz mniejszy wzrost ceny. Daty sygnału Reserve Risk potwierdzają nam się z wejściem MVRV-Z Score w czerwoną strefę.

RHODL Ratio

Chyba najbardziej ciekawy wskaźnik w zestawieniu Realized HODL Ratio. Nie wchodząc w szczegóły wykorzystuje on analizę fal hodlingu. Najważniejsze jest to, że ładnie wyrysował trzy ostanie hossy pomijając fałszywy szczyt z 2013.

Do analizy wziąłem wartość brzegową strefy czerownej (50 000) oraz zasugerowaną na wykresie linią przerywaną wartość ze strefy czerwonej (80 000). Jak widać w hossie z 2011  sygnał o przekroczeniu brzegowego poziomu (50 000) pojawił się na jeden dzień przed szczytem. A przekroczenie 80 000 wystąpiło tuż po osiągnięciu szczytu górki.  Zaś w przypadku kolejnych szczytów sygnał o wejściu do strefy czerwonej był od 20 do 17 dni przed szczytem, a sygnał przekroczenia 80K wystąpił na 5 do 7 dni przed.

Źródło: Opracowanie własne

Podsumowanie

Zakładając, że ta hossa będzie podobna potwierdzenie sygnałów z kilku wskaźników naraz powinno dać nam kilka dni na dokończenie i finalne wyjście z inwestycji.

Źródło: Opracowanie własne

Oczywiście wybranie strategi wyjścia jest sprawą indywidualną  (np. uśrednianie ceny wyjścia czy wczesne wyjście kwotą pierwotnej inwestycji i free-ride do końca). Natomiast skorzystanie z tych wskaźników pozwala nieco te strategie zoptymalizować i poprawić finalny wynik inwestycji bez znaczącego zwiększania ryzyka.

Co ważne, wszystkie te metryki są dostępne bez opłat. Zachęcam, by poświęcić chwilę i samodzielnie przepatrzyć sobie chociażby ostatnie dwie górki. Być może nieco inferfejs jest toporny, ale jeśli ktoś chce mieć lepszy UX to zawsze może skorzystać z płatnej wersji Glassnode mając dostęp do jeszcze conajmniej kilku innych ciekawych statystyk (Tier2) za jedyne $29 miesięcznie 🙂

UWAGA: nie ma tutaj nigdzie afiliacji.

Jeśli uważasz ten artykuł za wartościowy, proszę prześlij go znajomym, których to może również interesować